Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen tietosuojakäytäntö

Tämän tietosuojaselosteen ehdot säätelevät asiakkaan henkilötietojen käsittelyä, jos asiakas käyttää STAVROS.ee -sivuston (jäljempänä "STAVROS") palveluita. Asiakkaiden henkilötiedot ovat välttämättömiä asiakkaille STAVROS-palveluiden käyttämiselle. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön (jäljempänä ”Asiakas”) liittyviä tietoja. Käsittely sisältää Asiakkaan henkilötietojen keräämisen, tallentamisen, muuttamisen, hyödyntämisen, käytön, julkaisemisen, luovuttamisen siirtämällä sekä poistamisen tai tuhoamisen. Henkilötietoja käsitellään vain Asiakkaan suostumuksella, paitsi jos oikeudesta tai velvollisuudesta käsitellä tällaisia tietoja on laissa säädetty.

STAVROS suojaa Asiakkaan tietoja noudattamalla asiaankuuluvia turvallisuus- ja luottamuksellisuussääntöjä. STAVROS soveltaa tarvittavia organisatorisia, fyysisiä, tieto- ja viestintäturvallisuustekniikoita asiakkaan tietojen suojaamiseen.

MIKSI STAVROS KÄSITTELEE HENKILÖTIEDOT?


STAVROS käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: sopimusvelvoitteiden täyttäminen Asiakasta kohtaan; parantaa palvelun laatua; suorittaa markkinointitoimia; täyttää laissa säädetyt lakisääteiset velvollisuudet sekä perustella oikeudellinen etu.

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen asiakasta kohtaan
STAVROS käsittelee Asiakkaan henkilötietoja täyttääkseen sopimusvelvoitteen, nimittäin:

toteuttaa tilaus (erityisesti kommunikoida Asiakkaan kanssa; siirtää Asiakkaan tilaukseen, tuotteiden maksamiseen, tuotteiden toimitukseen, palautukseen ja takuun toteuttamiseen liittyviä ohjeita)

ilmoittaa tilauksen tilasta (erityisesti ostettuun tuotteeseen liittyvien asiakirjojen toimittaminen, esimerkiksi lasku, tekniset asiakirjat, takuuasiakirjat ja niin edelleen).

Markkinointitoimintojen suorittaminen

STAVROS käsittelee Asiakkaan henkilötietoja markkinointitoimintaa varten, nimittäin:

kampanjatarjousten ja ilmoitusten lähettämiseen asiakkaan antamiin sähköpostiosoitteisiin ja/tai matkapuhelinnumeroihin (hänen suostumuksella

markkinoiden tutkimiseen (mukaan lukien asiakkaiden kulutustottumusten tutkiminen ja tiedon saaminen tuotteista ja palveluista, jotka herättävät eniten asiakkaan kiinnostusta).

Palvelun laadun parantaminen

STAVROS käsittelee Asiakkaan henkilötietoja palvelun laadun parantamiseksi, nimittäin:

parantaaksemme sivuston käyttökokemusta

suorittaa STAVROSin suorituskykyyn vaikuttavia tutkimuksia

ilmoittaa Asiakkaille tarjottujen palvelujen ja tuotteiden muutoksista, teknisistä ratkaisuista sekä STAVROS:n toiminnoista.

MITÄ HENKILÖTIEDOT STAVROS KERÄÄ

STAVROS kerää kolmea tietotyyppiä, nimittäin henkilötietoja, ei-henkilökohtaisia tietoja ja evästeitä.

Henkilökohtaiset tiedot

STAVROS kerää Asiakkaan henkilötietoja vain, jos asiakas on itse antanut ne vapaaehtoisesti, oston, palautuksen tai rekisteröitymisen kautta STAVROS.ee:ssä. Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Henkilötietoja ovat etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoite (mukaan lukien maa, kaupunki ja postinumero), sähköpostiosoite (sähköposti), pankkitilinumero (tarvitaan myytyjen tuotteiden ja palveluiden maksujen tunnistamiseen sekä hyvityksiä varten Asiakkaille), henkilöllisyystodistukset (tarvittavat sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, esimerkiksi toimitettaessa tuotteita valtuutetuille henkilöille), ajoneuvon rekisterinumero ja tilaukset.

Ei-henkilötiedot

Kuka tahansa voi vierailla STAVROS.ee:ssä ilman rekisteröitymistä ja henkilötietojensa syöttämistä. Siinä tapauksessa ainoa tieto, jonka hän jakaa STAVROSin kanssa, liittyy hänen vierailuinsa. Tämän tyyppisiä tietoja kutsutaan ei-henkilökohtaisiksi ja ne siirretään automaattisessa tilassa analytiikkatyökalujen, kuten Google Analyticsin, Google Tag Managerin, Google Mapsin, Yandex Metrican, Facebook Widgetin, kautta. Tällaisia tietoja käytetään vain STAVROSin toiminnan parantamiseen, ei henkilötietojen keräämiseen.

Ei-henkilökohtaisia tietoja ovat käyntipäivämäärä ja -aika, alue, kaupunki, näkymät, kirjautumissivu, uloskirjautumissivu, viimeinen liikenteen lähde, mainontasiirtymät, hakukone, mainosjärjestelmä, IP-osoite ja hakuhistoria.

Keksit

STAVROS käyttää evästeitä tarjotakseen laadukkaita palveluita STAVROS.ee verkkokaupassa. Tämä on tarpeen, jotta käyttäjä voi käyttää verkkosivustoa houkuttelevammin ja kätevämmin sekä saada analyyttisiä tietoja ja laskelmia, joita STAVROS käyttää verkkosivuston toiminnan ylläpitämiseen (esimerkiksi kuinka usein käyttäjä vierailee sivustolla ja millä sivuilla, mitä verkkoselainta ja laitteistoa hän käyttää).

Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle tai laitteelle, kun hän vierailee verkkosivustolla. Tällaiset tekstitiedostot eivät ole haitallisia. Ne eivät sisällä viruksia, eivätkä ne ole sidottu tiettyyn henkilöön tai IP-osoitteeseen. Useimmat evästeet poistetaan, kun käyttäjä sulkee selaimensa. Niitä kutsutaan istuntoevästeiksi. Muut evästeet (pysyvät) tallennetaan käyttäjän tietokoneelle pidemmän aikaa ja auttavat määrittämään, milloin käyttäjä vierailee verkkosivullamme seuraavan kerran.

Useimmat selaimet sallivat evästeet oletuksena. Voit muuttaa suojausasetuksiasi ja poistaa evästeet käytöstä. Tässä tapauksessa tietokoneellesi ei tallenneta evästeitä. Jos poistat evästeet käytöstä, jotkin verkkosivustomme toiminnot saattavat lakata toimimasta. Jotkin sivut eivät ehkä näy oikein. Voit myös asettaa selaimesi niin, että aina, kun verkkosivusto yrittää asentaa evästeitä, saat asianmukaisen varoituksen ja päätät jokaiselle tiedostolle, haluatko ottaa sen käyttöön vai et.

KUINKA KAUAN STAVROS SÄILYTÄÄ ASIAKKAAN HENKILÖTIEDOT

STAVROS säilyttää Asiakkaan henkilötietoja asiakkaan käyttäessä STAVROS-palveluita ja ellei hän vaadi henkilötietojensa poistamista tai ellei tässä tietosuojakäytännössä toisin määrätä. Kuitit ja laskut tulee säilyttää paikallisten lakien mukaisesti..

KENELLE STAVROS SIIRTÄÄ HENKILÖTIEDOT?

STAVROSilla on oikeus siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Kolmannet osapuolet ovat STAVROSin liikekumppaneita, jotka tarjoavat ja/tai käyttävät postipalveluita tai tarjoavat leasing- ja/tai maksunsiirtopalveluita. Yhteys maksujärjestelmien ja ostajien välillä on turvattu SSL-protokollalla, joka takaa, että asiattomat henkilöt eivät pääse käsiksi siirrettyihin tietoihin tai muuttaa niitä.

STAVROS:lla on oikeus siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointitoiminnan toteuttamiseksi. Kolmannet osapuolet ovat liikekumppaneita, joilta STAVROS ostaa mainospalveluita.

STAVROS voi oikeutetun oikeudellisen edun vuoksi siirtää tai luovuttaa Asiakkaan velkasaatavan perintätarkoituksiin kolmansille osapuolille ja siirtää asiakkaan saatavaan liittyvät henkilötiedot STAVROSin valtakirjan omaavalle yritykselle (esim. yritykset tai luottotietoyritykset).

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus:

saada tietoa käsitellyistä henkilötiedoista

päästäkseen käsiksi hänen henkilötietoihinsa

pyytää oikaisemaan virheellisiä/puutteellisia henkilötietoja tai muuttaa/täydentää henkilötietojaan henkilökohtaisella tilillään. Asiakas on vastuussa oikeiden tai muunnettujen tietojen antamisesta

poistaa hänen henkilötietonsa heti, kun näitä tietoja ei enää tarvita tai jos henkilötietojen käsittely on laitonta, paitsi jos STAVROS:lla on laillinen oikeus tallentaa Asiakkaan tietoja

jättää pyyntö kieltäytyä henkilötietojen käsittelystä markkinointitarkoituksiin

olla antamatta rekisteröityessään suostumustaan henkilötietojen käsittelyyn suoramarkkinointiin

pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista

saada henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa ("tietojen siirrettävyys")

tehdä valitus Viron tietosuojaviranomaiselle Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, puh. +372 6274 135, faksi +372 6274 137, sähköposti: info@aki.ee, verkkosivusto: http://www.aki.ee/en


Pyydäksesi tietoja henkilötietojen käsittelystä, muuttamisesta/oikaisusta, poistamisesta sekä Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta tai kieltäytymisestä voit lähettää pyyntösi ytimen kuvaavan sähköpostin osoitteeseen info@stavros.ee. STAVROS:lla on oikeus pyytää kopio Asiakkaan henkilötiedoista henkilön tunnistamiseksi. STAVROS sitoutuu vastaamaan Asiakkaiden pyyntöihin 30 päivän kuluessa lähetyspäivästä.

Maksujen suorittaminen

Yrityksemme on henkilötietojen pääkäsittelijä, yhtiömme välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS.